יבל

מאת: רענן

קוד: יבל

 

  1. בראשית ד 20: ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה.

אב:   למך  

אם:   עדה  

אחים מאב ואם:   יובל  


תוספות ותגובות