עפרון

מאת: רענן

קוד: עפרון

 

שם נוסף: עפרן

  1. בראשית כג 8: וידבר אתם (עם בני חת) לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר.
  2. בראשית כה 9: ...עפרן בן צחר החתי...

אב:   צחר  


תוספות ותגובות