עיבל

מאת: רענן

קוד: עיבל

 

  1. בראשית לו 23: ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם.

אב:   שובל  

אחים מאב ואם:   עלון    מנחת    שפו    אונם  


תוספות ותגובות