זעון

מאת: רענן

קוד: זעון

 

  1. בראשית לו 27: אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן.

אב:   אצר  

אחים מאב ואם:   בלהן    עקן  


תוספות ותגובות