שמוע בן זכור

מאת: רענן

קוד: שמוע (בן זכור)

 

  1. במדבר יג 4: ...למטה ראובן שמוע בן זכור.

אב:   זכור  

שמוע שייך גם כן לקבוצת:   האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ  


תוספות ותגובות