פלטי בן רפוא

מאת: רענן

קוד: פלטי (בן רפוא)

 

  1. במדבר יג 9: למטה בנימן פלטי בן רפוא.

אב:   רפוא  

פלטי שייך גם כן לקבוצת:   האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ  


תוספות ותגובות