גאואל

מאת: רענן

קוד: גאואל

 

  1. במדבר יג 15: למטה גד גאואל בן מכי.

אב:   מכי  

גאואל שייך גם כן לקבוצת:   האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ  


תוספות ותגובות