קמואל בן שפטן

מאת: רענן

קוד: קמואל (בן שפטן)

 

  1. במדבר לד 24: ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן.

אב:   שפטן  


תוספות ותגובות