פדהאל

מאת: רענן

קוד: פדהאל

 

  1. במדבר לד 28: ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד.

אב:   עמיהוד  


תוספות ותגובות