הדד בן בדד

מאת: רענן

קוד: הדד (בן בדד)

 

  1. בראשית לו 35: וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית.

אב:   בדד  


תוספות ותגובות