יאיר בן שגוב

מאת: רענן

קוד: יאיר (בן שגוב)

 

  1. דה"א ב 22: ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד.
  2. במדבר לב 41: ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר.

אב:   שגוב  

  צאצאים של יאיר  

יאיר שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות