געל

מאת: רענן

קוד: געל

 

  1. שופטים ט 26: ויבא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו בו בעלי שכם.

אב:   עבד  


תוספות ותגובות