אלקנה בן ירחם

מאת: רענן

קוד: אלקנה (בן ירחם)

 

  1. שמ"א א 1: ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי.
  2. דה"א ו 18-23: ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל. בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח. בן ציף (קרי: צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי. בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה. בן תחת בן אסיר בן אביאסף בן קרח. בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל.

אב:   ירחם  

משפחה 1

אישה:   חנה  

ילדים:   שמואל  

משפחה 2

אישה:   פננה  


תוספות ותגובות