הימן המשורר; בן יואל בן שמואל

מאת: רענן

קוד: הימן (המשורר; בן יואל בן שמואל)

 

  1. דה"א ו 18-23: ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל. בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח. בן ציף (קרי: צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי. בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה. בן תחת בן אסיר בן אביאסף בן קרח. בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל.

הערה: השווה דמות זאת עם הימן מבני מחול (מל"א ה 11).

אב:   יואל  


תוספות ותגובות