חפני

מאת: רענן

קוד: חפני

 

  1. שמ"א א 3: ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'.

אב:   עלי  

אחים מאב ואם:   פינחס  


תוספות ותגובות