עובד בן בעז

מאת: רענן

קוד: עובד (בן בעז)

 

  1. רות ד 17: ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד.
  2. רות ד 22: ושלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד.

אב:   בעז  

אם:   רות  

ילדים:   ישי  


תוספות ותגובות