יתרעם

מאת: רענן

קוד: יתרעם

 

  1. שמ"ב ג 4: והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל.

אב:   דוד  

אם:   עגלה  


תוספות ותגובות