אלישמע בן דוד

מאת: רענן

קוד: אלישמע (בן דוד)

 

  1. שמ"ב ה 14-16: ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמוע ושובב ונתן ושלמה. ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע. ואלישמע ואלידע ואליפלט.

אב:   דוד  

אחים מאב ואם:   יבחר    אלישוע    נפג    יפיע    אלידע    אליפלט    אלישמע    אליפלט    נגה    ירימות  


תוספות ותגובות