בקי בן אבישוע

מאת: רענן

קוד: בקי (בן אבישוע)

 

  1. דה"א ה 31: ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי.

אב:   אבישוע  

ילדים:   עזי  


תוספות ותגובות