חלקיה בן שלום

מאת: רענן

קוד: חלקיה (בן שלום)

 

  1. דה"א ה 39: ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה.
  2. מל"ב כב 4: עלה אל חלקיהו הכהן הגדול ויתם את הכסף המובא בית ה' אשר אספו שמרי הסף מאת העם.

אב:   שלום  

ילדים:   עזריה  


תוספות ותגובות