שריה בן עזריה

מאת: רענן

קוד: שריה (בן עזריה)

 

  1. דה"א ה 40: ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק.
  2. מל"ב כה 18: ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן משנה ואת שלשת שמרי הסף.

אב:   עזריה  

ילדים:   יהוצדק    עזרא  


תוספות ותגובות