ירח

מאת: רענן

קוד: ירח

 

  1. בראשית י 29-26: ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח. ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה. ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא. ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן.

אב:   יקטן  

אחים מאב ואם:   אלמודד    שלף    חצרמות    הדורם    אוזל    דקלה    עובל    אבימאל    שבא    אופר    חוילה    יובב  


תוספות ותגובות