חנון

מאת: רענן

קוד: חנון

 

  1. שמ"ב י 1-2: ויהי אחרי כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון.

אב:   נחש  

אחים מאב ואם:   שבי  


תוספות ותגובות