ישבעם

מאת: רענן

קוד: ישבעם

 

שם נוסף: ישב בשבת תחכמני, עדינו העצני

  1. דה"א יא 11: ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים (קרי: השלישים) הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת.
  2. שמ"ב כג 8: אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (קרי: העצני) על שמנה מאות חלל בפעם אחד (קרי: אחת).

הערה: הפסוק בשמואל הוא קשה ביותר להבנה, אך ברור ש "יושב בשבת תחכמוני" מקביל ל "ישבעם בן חכמוני" בדברי הימים.

אב:   חכמוני  

ישבעם שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד  


תוספות ותגובות