אחוח

מאת: רענן

קוד: אחוח

 

  1. דה"א ח 3-5: ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד. ואבישוע ונעמן ואחוח. וגרא ושפופן וחורם.

אב:   בלע  

אחים מאב ואם:   ארד    נעמן  

  צאצאים של אחוח  


תוספות ותגובות