אלחנן בן דודו

מאת: רענן

קוד: אלחנן (בן דודו)

 

  1. דה"א יא 36: וגבורי החילים עשהאל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם.
  2. שמ"ב כג 24: עשהאל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם.

אב:   דודו  

אלחנן שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד  


תוספות ותגובות