ידע

מאת: רענן

קוד: ידע

 

  1. דה"א ב 28: ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור.

אב:   אונם  

אחים מאב ואם:   שמי  


תוספות ותגובות