ישעי

מאת: רענן

קוד: ישעי

 

  1. דה"א ב 31: ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי.

אב:   אפים  

ילדים:   ששן  


תוספות ותגובות