ידיעאל

מאת: רענן

קוד: ידיעאל

 

  1. דה"א יא 45: ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי.

הערה: אינו מופיע ברשימת גיבורי דוד בשמ"ב כג.

אב:   שמרי  

אחים מאב ואם:   יחא  

ידיעאל שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד נוספים בדה"י  


תוספות ותגובות