בענא בן אחילוד

מאת: רענן

קוד: בענא (בן אחילוד)

 

  1. מל"א ד 12: בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשל אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם.

אב:   אחילוד  


תוספות ותגובות