בת פרעה שהיתה אשת שלמה

מאת: רענן

קוד: בת פרעה (שהיתה אשת שלמה)

 

  1. מל"א ג 1: ויתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלם סביב.

אב:   פרעה  

אם:   תחפניס  

איש:   שלמה  


תוספות ותגובות