צאצאים של שבא

מאת: רענן

קוד: צאצאים של שבא

 

הערה: ישנם שלשה דמויות בשם "שבא" בתורה: שבא נכד כוש (בראשית י 7), שבא נכד עבר (בראשית י 27), ושבא נכד אברהם (בראשית כה 3). גם שבא נכד כוש וגם שבא נכד אברהם מופיעים עם אח יחיד בשם דדן. צריך לזכור שמטרת התורה בהצגת אילנות יוחסין בספר בראשית היא להסביר לנו מה מקורם של העמים שהיו מפורסמים בזמן נתינתה. כך התורה אומרת לנו שלעם "שבא" הידוע יש מוצא גם מכוש בן חם, גם מעבר, וגם מאברהם. יהיה קשה מאוד להבין את החלקים האלה בספר בראשית אם נתייחס תמיד לדמויות בתור בני אדם פרטיים מוגדרים. (ועיין בראשית י 15-16: "וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת. ואת היבוסי ואת האמרי...".) שבא בן יקטן בן עבר נבחר כאן כאביהם של "צאצאים אחרים של שבא" מפני שמשפחתו הכי מפורטת.

אב קדמון:   שבא  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   מלכת שבא  


תוספות ותגובות