הדד האדמי

מאת: רענן

קוד: הדד (האדמי)

 

  1. מל"א יא 14: ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום.

קבוצת-אב:   צאצאים של עשו - כללי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   דאג  

אישה:   אחות תחפניס  

ילדים:   גנבת  


תוספות ותגובות