זכריה בן יהוידע

מאת: רענן

קוד: זכריה (בן יהוידע)

 

  1. דה"ב כד 20: ורוח א-להים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר הא-להים למה אתם עברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' ויעזב אתכם.

אב:   יהוידע  

אם:   יהושבע  


תוספות ותגובות