חפצי בה

מאת: רענן

קוד: חפצי בה

 

  1. מל"ב כא 1: בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי בה.

איש:   חזקיהו  

ילדים:   מנשה  


תוספות ותגובות