מאגרי נתונים שקשורים לדמויות בעולם התנ"ך

קוד: מאגר דמויות בתנ"ך

סוג: מאגר

מאת:

אל:

קבצי טקסט-מופרד-בטאבים

עץ משפחה

תגובות