משחק הרביעיות

קוד: משחק:רביעיות בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: שי וייסבורט

אל:

המצרכים הדרושים

כללי

מהלך המשחק – גרסה א' (הכי טובה! – ע"פ בת-ציון בירנבוים מכפר הרוא"ה)

מהלך המשחק – גרסה ב' (קצבּית יותר – עם הרבה פעילות)

מהלך המשחק – גרסה ג' (שקטה יותר -- דומה יותר למשחקי 'רביעיות' מקובלים)

מהלך המשחק – גרסה ד' (הכי קלה – 'משחק הזוגות')

הערות


תגובות