פירוש שד"ל על שמות פרק לה

קוד: שד"ל שמות לה בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אראל סגל

אל: מימון: אראל סגל

חומש שמות - פרק ל"ה

(ג) לא תבערו אש : בעבור שהזכיר (למעלה י"ב ט"ז) בחג המצות "אך אשר ייאכל לכל נפש הוא לבדו ייעשה לכם", אמר עתה בשבת "לא תבערו אש" - לאפות לחם ולבשל בשר, כי האש צורך לכל מאכל (ראב"ע).

(כב) חח : כמו "ושמתי חחי באפיך" (ישעיה ל"ז כ"ט). כומז : כמו בלשון ערבית - לחיצה על דבר רפה כדי שיקבל שוב צורה עגילה. ודומה לו שורש כמס, ונראה שהיה הכומז תחת השדיים.

תגובות