פירוש שד"ל על במדבר פרק כט

קוד: שד"ל במדבר כט בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

[ג] בעל מנחת שי כתב כי גם ומנחתם של ובחדש השביעי ( פסוק ט ) הוא בפשטא זקף, ובתנ"ך כ"י משנת ק"ז אשר ביד ר' מרדכי שמואל גירונדי מצאתי כל ומנחתם שבפרשה במרכא, ואולי כן נכון, כמו ( ויקרא כ"ג י"ג ) ונסכו יין רביעית ההין.

[ז] ועניתם : ע' ויקרא ט"ז כ"ט .

[יא] פירוש רש"י על ונסכיהם נכון, והוא נגד הטעמים, אך קשה כי ביום הראשון מימי החג אין כתוב ומנחתם ונסכיהם ( פסוק י"ד ) אלא ומנחתם בלבד; א"כ ונסכה שבפסוק ט"ז צריך שיהיה מוסב על המוספין, שלא נזכר להם נסכים; אבל ונסכה לשון נקבה אינו חוזר אלא לעולת התמיד.

[יח] במספרם כמשפט : לפי מספר הפרים האילים והכבשים, וכפי המשפט הקבוע, כל כך לכל פר לכל איל ולכל כבש.

[לה] עצרת : כמו קדשו צום קראו עצרה ( יואל א' י"ד ), קדשו עצרה לבעל ( מלכים ב' י כ), עצרת בוגדים ( ירמיה ט א), ועיין ישעיה א י"ג .

 

תגובות