הברז והתנך

קוד: הברז והתנך בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אריאל ונגרובר

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

אריאל ונגרובר

כפרי אחד הלך לעיר הגדולה. מכל הדברים שראה שם הוא הכי התלהב מהברז: במקום ללכת לבאר ולשאוב מים בדלי - פשוט מסובבים את הברז ויוצאים מים! מרוב התלהבות הוא עקר כמה ברזים, מילא את הכיסים ושב לכפר. כשהגיע לכפר הוא סיפר לכולם על החידוש המדהים והזמין את כולם לראות את הפלא - והוא חיבר את הברז לקיר וסובב אותו - אבל כמובן שאף טיפת מים לא יצאה ממנו...

הנמשל של הסיפור הזה יכול להיות הרבה דברים; אני חושב שהוא מתאים למה שקורה בנח"ת. יש אנשים שמגיעים לנח"ת, ורואים באיזה התלהבות לומדים כאן תנ"ך { פותחים ווקמן, ובמקום לשמוע מוזיקה -- שומעים פרקי-תנ"ך בקולו של עמוס... }, וכשהם חוזרים הביתה הם פותחים את התנ"ך - אבל הם לא מרגישים שום התלהבות...

כדי שהברז ייתן מים - הוא צריך להיות מחובר למקור המים. גם כדי שאנשים יאהבו ללמוד תנ"ך - הם צריכים להיות מחוברים אליו - לחבר את לימוד התנ"ך לחיים; לקשר את הנושאים שלומדים בתנ"ך לאירועים שקורים בימינו, ולבעיות המעסיקות אותנו.

תגובות