מבנה במדבר כז - רש"י

קוד: מבנה במדבר כז - רש"י בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

בספר במדבר, פרק כז, ישנם שלושה עניינים שונים:
רש"י הסביר את הקשר ביניהם בשני פירושים שונים:
לכאורה יש סתירה בין שני הפירושים - ע"פ הפירוש הראשון, משה חשב על צרכי ציבור, ועל-פי הפירוש השני, משה חשב על גדולתם של בניו. מה הסיבה שמשה ביקש מה' "יפקוד אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה" - דאגה לעדה או דאגה לבניו?

כמה תשובות:

1. הקטע הראשון הוא ממדרש ספרי, והקטע השני הוא ממדרש תנחומא. כל אחד מהקטעים בא להסביר את סדר העניינים בפרשה - מדוע דווקא כאן נזכרה בקשתו של משה: לפי מדרש ספרי, זה כדי להודיע את שבחו של משה, ולפי מדרש תנחומא, זה משום שמשה רצה לדאוג לבניו. יש מחלוקת בין שני המדרשים, ורש"י לא בא להכריע במחלוקת, הוא רק הביא את שתי הדעות.

2. הקטע השני מתאר אירוע שקרה כמה חודשים לפני כן, אחרי פרשת בנות צלפחד. משה חשב אז להעביר את משרתו לבניו, על-פי ההלכה "למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל"; אולם ה' אמר לו שיש לו תוכניות אחרות - "לא כך עלתה במחשבה לפניי". כמה חודשים מאוחר יותר, כששמע משה שהגיע זמנו למות, כבר לא חשב להעביר את משרתו לבניו אלא ביקש מה' שימנה "איש על העדה". בקטע השני רש"י בא להסביר, מאחר שמשה דאג לעם ישראל, מדוע לא מינה את בניו להמשיך את דרכו, על-פי ההלכה? והתשובה: הוא כבר חשב על זה קודם ומחשבתו נדחתה, ולכן, מתוך דאגה לעם ישראל, ביקש מה' שימנה איש אחר.

ראו: תשובת שמואל גלברד, מחבר ספר "פשוטו של רש"י", בשו"ת מורשת

תגובות