בנין אב

קוד: בנין אב בתלמוד בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: דוד ק

אל:

מאמר זה מתבסס על שיעורים של פרופסור קירשנבאום מהמרכז הבינתחומי, והוא הוקלד ע"י תלמיד החפץ בעילום שמו ונתרם על-ידו ל"אתר הניווט בתנך". מותר להעתיק את המאמר בתנאי שהערה זו נמצאת בראש כל עותק.

דברים יט15 - " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר ".


המחוקק טרח להוסיף את הרישא של הפסוק, כדי לציין כי כאשר מדובר בעד אחד, מדובר על עד אחד, כאשר נאמר עד ללא המילה אחד הפרוש הוא כי מדובר בשני עדים. כאשר נאמר שאין עד, הכוונה שאין שני עדים למעשה. לא היתה עדות מספיקה, שהיא שני עדים.

כל מקום שכתוב עד סתם, הכוונה שני עדים מינימום אלא אם כן התורה כתבה בפרוש "עד אחד".


תגובות