לפשרה של חלוקת הפרשות - הצעה להסבר חלוקת פרשות השבוע לפי השיטה הבבלית

קוד: חלוקת הפרשות בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: יוסף פריאל

אל:

סדרת מאמרים המסבירים את ההגיון שבחלוקת התורה לפרשות השבוע:

תגובות