קטורה=הגר?

קוד: קטורה היא הגר בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל: מכתב

לפי דעת ר' נחמיה (נראה לי במדרש בראשית רבה), קטורה היא הגר.

המדרש הוא מוזר, ותמיד כשרואים מדרש מוזר של חז"ל צריך לבדוק: מאיפה חז"ל [ר' נחמיה] הגיעו למדרש הזה? למה הם הוציאו את הפסוק מפשוטו? התשובה שמצאתי היא: כתוב בבר' כד 62 "ויצחק בא מבוא באר לחי רואי" - מה היה ליצחק לחפש שם? המקום הזה נזכר קודם רק בקשר לבריחה הראשונה של הגר (טז 14), ולכן פירשו חז"ל (בבראשית רבה) שיצחק הלך לשם כדי להחזיר את הגר לאברהם. ויש בזה היגיון, כי לגירוש הגר היו שתי מטרות:

 • בפעם הראשונה הגר גורשה כי היא פגעה בכבודה של שרה, ולכן אחרי ששרה נפטרה אפשר להחזיר את הגר.
 • בפעם השניה הגר גורשה כדי להרחיק את ישמעאל מיצחק, כדי שלא ישפיע עליו לרעה, אבל עכשיו, אחרי שישמעאל כבר התבגר ועזב את אימו (וגם יצחק כבר התבגר), אין צורך יותר להתאכזר אל הגר ואפשר להחזיר אותה אל אברהם.

  מייד אחרי ש יצחק בא מבוא באר לחי רואי , מסופר "ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה קטורה" - ומכאן הסיק ר' נחמיה שקטורה היא הגר.

  יש מדרש יותר קשה בקשר ליתרו: חז"ל אומרים שיש לו 7 שמות: יתרו, רעואל, חובב, וכו'... אבל בבמדבר י 29 מסופר על "חובב בן רעואל" - אז איך ייתכן שחובב ורעואל הם שני שמות של אותו אדם?!

  גם יש מדרש ש"פינחס הוא אליהו" - ולפי זה פינחס חי המון שנים ולא מת בסוף. אחד הפירושים למדרש הזה הוא שנשמתו של פינחס התגלגלה באליהו: זה לא ממש אותו אדם אלא רק אותה נשמה בגוף אחר. לפי זה אפשר גם לפרש שחובב הוא גלגול של רעואל ושקטורה היא גלגול של הגר, ולכן נאמר "פילגשים" (מבחינה גופנית היו לו שתי פילגשים שונות - רק הנשמה היתה זהה). אבל לפי לשון המדרש לא נראה לי שר' נחמיה התכוון לזה כי הוא מביא הוכחות מהפסוקים ולא מדבר על גלגול נשמות.

  שאלה [יפעת שטראוס]: האם העובדה שאברהם לקח את הגר לא סותרת את הציווי בדברים כד 1 - 4 של איסור החזרת גרושה?

  תשובה: הציווי שם מדבר על רק מצב שהגרושה נישאה לאיש אחר (כמו שכתוב: "ויצאה מביתו, והלכה, והיתה לאיש אחר... ושילחה מביתו, או כי ימות האיש האחרון... לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוטמאה"). כנראה שהגר לא נישאה לאיש אחר. חז"ל גם דרשו את השם שלה: "קטורה" = "קשורה", היא קשרה את פתחהּ ולא היתה לאיש מאז שנפרדה מאברהם.

  שאלה: ועוד נאמר במפורש "בני הפילגשים אשר לאברהם" - מיעוט רבים שתיים - שתי פילגשים: הגר וקטורה! [ייתכן מאד שהיו לו עוד פילגשים].

  תשובה: כמו שכתבת -- ייתכן שהיו לאברהם עוד פילגשים חוץ מהגר-קטורה ולכן כתוב 'פילגשים' ברבים.

 • תגובות