לא איש אל לעומת אל אנוכי ולא איש

קוד: לא איש אל - אל אנוכי ולא איש בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

בהושע יא 8 - יא 9 נאמר: "איך אתנך אפריים , אמגנך ישראל -- איך אתנך כאדמה , אשימך כצבויים ; נהפך עליי ליבי , יחד נכמרו ניחומיי . לא אעשה חרון אפי , לא אשוב לשחת אפריים : כי אל אנוכי , ולא איש -- בקרבך קדוש , ולא אבוא בעיר ."

ה' התחרט (" נהפך עליו ליבו "), וניחם (" נכמרו ניחומיו "), והחליט שלא ישוב לשחת אפרים ( בניגוד גמור למה שהחליט בפסוק 6 למעלה ), והסיבה לכך היא -- " כי א-ל אנוכי ולא איש ".

לעומת זאת , בדברי בלעם ( במדבר כג 19) כתוב : " לא איש אל ויכזב , ובן אדם ו יתנחם "?!

לפי הפסוקים בהושע – נראה שהחרטה היא תכונה טובה , שמבדילה את ה' מאדם . אך לפי דברי בלעם – דווקא העקשנות היא תכונה טובה , ודווקא תכונה זו מבדילה את ה' מאדם ! אז מי צודק ?

תגובות