המומ על שכם

קוד: המומ על שכם בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

לאחר ששכם-בן-חמור אנס את דינה-בת-ישראל, מציעים אנשי העיר לבני ישראל להשלים אתם ולהתמזג אתם, ומתואר המו"מ שנערך ביניהם.

בנותינו

בכל המשפטים, הנושא הראשון שנזכר הוא בנות ישראל, כי כל ההסכם הזה התחיל מבתו של ישראל. (הבנות הכנעניות נזכרות רק בדרך אגב, בסוף המשפט).

כשחמור מדבר אל בני ישראל, הוא מדגיש שבני ישראל יהיו הקובעים בענייני נישואין: הם יתנו בנות ויקחו בנות. אבל כשחמור מדבר אל בני עירו הוא מדגיש את ההפך: אנחנו ניקח בנות וניתן בנות.

התיישבות

תגובות