50 אמה

קוד: 50 אמה בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: ?

אל: מקראה לפורים לחיילי צה"ל

[פירוש דמיוני מאד ; ע"פ 'מקראות לפורים' בתוך 'מגילת אסתר לחיילי צה"ל' ]

כתוב בבראשית ג 11: " המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת?! "

כתוב באסתר ט 16 - 18: "ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם, והרוג בשנאיהם... ביום שלושה עשר לחדש אדר; ונוח בארבעה עשר בו... ונוח בחמשה עשר בו..."

איך הגיע המן לספר בראשית? ואיך הגיע נוח למגילת אסתר?

תשובה: המן רצה לתלות את מרדכי על "עץ גבוה 50 אמה" (אסתר ה14), אבל הוא לא מצא בשום מקום עץ כל-כך גבוה. ואז הוא נזכר בתיבת נוח, ש"50 אמה רחבה " (בראשית ו15) – אם רוחב התיבה היה 50 אמה אז בטח העצים שהונחו לרוחבה היו באורך 50 אמה! המן בא לספר בראשית כדי לקחת עץ מהתיבה, אבל נוח כמובן לא נתן לו והחזיק את העץ בכוח. המן משך יותר חזק, ומעוצמת המשיכה הגיע למגילה לא רק העץ – אלא גם נוח עצמו...

תגובות