ענייה = הסכמה והשלמת חפץ

קוד: ענייה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מתוך הקונקורדנציה של שבי"ל:

ענה = עניינו הסכמה והשלמת חפץ [איינשטיממען], וכל עניית תפילה מזה.

ומזה כל לשון עדות, כי המעיד מסכים לדבר המעשה.

ואשר בא לתשובת שאלה בכללו, כי המענה מסכמת לחפץ השואל לדעת מה.

והבא בתחילת מאמר, השאלה הוא בכוח מעשה הנעשה בעניין, כאילו ישאל השואל "למה זה המעשה ועל מה זה".

והושאל מזה לכל דבר מענה אחר הקורא,

וכן לעניית השיר, כי דרך השיר להיות עונים זה את זה.

תגובות