שבות = ישיבה

קוד: שבות= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מתוך הקונקורדנציה של שבי"ל, שורש ישב, המילה שבוּת:

ומשקל "-וּת" יבוא בשם מופשט גם מבלעדי נחי ל=ה, כמו "ילדות", "בחרות", "שחרות".

וכאן חסרה הי', כדרך נחי פ=י.

וכן פירש רש"י דה"ב כו "בראות" משורש ירא, על משקל "-וּת".

וענינו ישוב.

וע' בסמוך פירוש רש"י יחזקאל טז.

וזהו טעם שינוי הקרי "שבות" מ"שבית" איוב מב, ודברי הראב"ע שם נעלמו ממני.

וכן כל החילופים מכתיב לקרי בענין שבית ושבות, דוק ותשכח.

תגובות