לא ראו

קוד: לא ראו בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

בשני מקומות נאמר שאנשים "לא ראו" זה את זה, למרות שאחר-כך הם כן ראו זה את זה:

  • שמ"א טו 35: "ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו", אבל אחר-כך כתוב (שמ"א יט 24) ששאול בא אליו לניות ברמה!
  • משה אמר לפרעה (שמות י 29) "כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך", אבל אחר-כך פרעה בא להגיד לו (שמות יב 31) "קומו צאו מתוך עמי"!

כמה תשובות:

1. לראות = לבוא לפגישה

ייתכן שכשכתוב "לראות" הכוונה היא -- 'לבוא על מנת לראות': משה לא בא על-מנת לראות את פרעה -- אלא פרעה בא אליו. וגם שמואל לא בא על-מנת לראות את שאול -- שאול בא אליו.

נראה שגם חז"ל הבינו כך את משמעות הפועל "לראות". כתוב בשמות יד 13: "כי אשר ראיתם את מצריים היום - לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם", וחז"ל הסיקו מזה שאסור לחזור למצרים.

 

2. הפנים השתנו

כשפרעה בא אל משה הוא היה אדם אחר -- כנוע שבור ורצוץ, ובכלל לא נראה כמו מלך גאה; משה לא 'ראה את פניו' של פרעה -- הוא ראה פנים אחרות. גם כששאול בא להתנבא אצל שמואל הוא היה אדם אחר (בכלל, כשאדם מתנבא הוא הופך לאיש אחר, כמו שכתוב על שאול בשמ"א י 9); שמואל לא 'ראה' את אותו שאול אלא מישהו אחר.

 

דרך אגב: כתוב "ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו", בדרך כלל כשכתוב "עד" הכוונה היא "ולא עד בכלל", ואכן ביום מותו (של שאול) ראה שמואל את שאול - כשהעלה אותו באוב.

תגובות